Ce fel de excursii preferati?
In tara
In strainatate

Esti gata de plecare in cele mai bune excursii scolare!


Acte necesare

Documente necesare ce trebuie intocmite pentru aprobarea unei excursii scolare:

- cerere catre directiune pentru aprobarea excursiei
Programul, scopul, itinerariul si obiectivele excursiei.
- Procesul verbal de protectie impotriva accidentelor si de prevenire a oricaror evenimente nedorite pe parcursul excursiei semnat de catre elevi si parinti.


 

-exemplu:
 

UNITATEA SCOLARA:………………                                           ADRESA:………………………………               
NR……………/………………………..                      
 
 
DOMNULE DIRECTOR,
 
            SUBSEMNATUL…………………………………………….., Profesor  LA ……………
………………………………………………………….., judetul .......................... va rog sa-mi aprobati efectuarea unei excursii, in perioada………………………………………cu un grup de ………. elevi pe traseul:
………………………………………………………………………………………………………….
 
Grupul va fi insotit de urmatoarele cadre didactice:
 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 
Profesorii insotitori declara pe propria raspundere ca vor respecta itinerariul si programul propus si ca raspund de siguranta si integritatea tuturor participantilor.
Pretul excursiei a fost acceptat benevol de catre toti participantii.
 
 
 
Anexez:
1.      Programul, scopul, itinerariul si obiectivele excursiei.
2.      Procesul verbal de protectie impotriva accidentelor si de prevenire a oricaror evenimente nedorite pe parcursul excursiei.
3.      Taelul nominal cu elevii participanti si cadrele didactice insotitoare.
 
 
Data:………………………
 
 
Director,
…………………………..
 
 

 
 PROGRAMUL EXCURSIEI ELEVILOR DIN CADRUL _____(nume scoala)____
 
 
 
 
 
Plecare: orele 700- Oradea sau orasul de unde se pleaca
 
Sosire:  orele 940- Cluj
 
Orele 940- 1050- vizitarea Gradinei Botanice
 
         1100- 1200- vizitarea Muzeului
 
        1200- Pranz
        1250- sosire in Brasov
 
1200-1300- luarea pranzului
 
 
1300- 1630- Vizita la Salina Turda
 
         1700-Cazare si masa
 
         si asa mai departe
 
 
 
 
Itinerariu: .....

 
 
EXCURSIA ELEVILOR DIN CADRUL ______________DIN DATA DE___________
 
          Scopul excursiei:
 
          a). Informativ:
·        Aprofundarea cunostintelor de geografie si istorie;
·        Sintetizarea cunostintelor de geografie umana in stransa legatura cu specificul cadrului natural;
·        Dezvoltarea orizontului de cunoastere prin imbinarea cunostintelor de istorie cu specificul cadrului natural;
b). Educativ:
·        Cultivarea sentimentului de mandrie patriotica prin declansarea de emotii, aprecieri asupra frumusetilor fizice, economice, religioase ale regiunii si impletirea lor cu elemente de istorie;
·        Formarea deprinderilor de observare , de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului si cultivare a unei educatii ecologice
 
Obiectivele operationale:
 
a). cognitive:
·        Sa indice itinerariul excursiei in cadrul judetului , desprinzand conexiunile dintre mediul geografic si om;
·        Sa analizeze aspectele fizico- geografice de pe parcursul excursiei;
·        Sa comunice fondul general al cunostintelor privind semnificatiile, particularitatile si importanta principalelor monumente de cultura vizitate;
·        Sa recunoasca procesele si elementele geografice;
·        Sa coreleze resursele si obiectivele economice din regiune cu specificul cadrului natural;
 
b). Afectiv- atitudinale
·        Sa aprecieze frumusetea si bogatia zonei vizitate;
·        Sa rememorize istoria tarii.
 
c). psihomotorii
·        Sa contribute la dezvoltarea simtului de orientare geografica;
·        Sa isi dezvolte capacitatea de educatie ecologica.
 
 
 
 

 
 PROCES VERBAL,
 
            Pe parcursul excursiei din perioada: …………………………………….pe ruta …………………………………………………………………………………………………
Participantii sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli:
 • Nu-si vor schimba locurile decat cu aprobarea insotitorului;
 • La oprire, nimeni nu va cobori decat cu aprobarea ghidului, profesorului si insotitor;
 • Deplasarea la si de la obiectivele de vizitat se face numai in grup, dirijat deghid;
 • Nimeni nu va parasi grupul decat cu aprobarea ghidului;
 • Nu se va alerga, imbranci, imbulzi, nu se vor atinge exponatele;
 • Traversarile se vor face numai prin locuri marcate, in grup, sub supravegherea insotitorului sau ghidului;
 • Nu se vor practica jocuri periculoase sau riscante, sub nici o imprejurare;
 • Se vor anunta imediat orice indispozitii fizice, orice absenti, orice act de indiscipline;
 • Este interzis consumul oricaror bauturi alcoolice;
 • Este interzis fumatul;
 • Se vor respecta intocmai regulile hoteliere;
 • Vor fi evitate locurile publice interzise minorilor;
 • Alimentele alterabile nu vor fi in nici un caz pastrate pentru a doua zi a excursiei;
 • Orice nevoie personala sau discomfort va fi anuntata imediat cadrului didactic insotitor;
 
Am luat la cunostinta de regulile enuntate mai sus si ne obligam sa le respectam, drept pentru care semnam azi, ………………………………………………………………
 
 
 

Nr. crt.
Nume elev Semnatura elev Semnatura parinte
1  Georgescu Ciprian    
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9    

 

 

 

 

 Director

                        ……………..
 
            Responsabil grup